Nano - fra 120 liter til 360 liter

Skal du starte, eller skal du oppgradere et eksisterende bryggeri?

10 bbl Brew House

 

 

Refuge Brewery, California, USA; vårt testanlegg, vårt paradis!